Kütle Belirleme Terazileri

Kütle Belirleme Terazileri


Kütle belirleme terazileri, önceden bir araya getirilmiş ayrık yüklerin (örneğin hazır ambalajlı paketler) ya da parçalardan oluşan malzeme yüklerinin tek tek kütlelerini belirleyen otomatik tartı aletleridir.

OIML R 51-1, 2006 standardına bağlıdır ve muayenesi bu standarda göre yapılmaktadır. Genelde bu tartı aletleri CheckWeigher ve Catchweigher olarak anılır.

KÜTLE BELİRLEME TERAZİLERİ MUAYENE BAŞVURUSU

Bize İhtiyacınız Olduğunda ... Çözüm Üretmeye Hazırız